Τοποθετήστε πράσινο σε οροφές και τοίχους κτηρίων προτείνει Ομότιμος καθηγητής

Ημερομηνία

Του Αποστόλη Ζώη

“Τα τελευταία χρόνια, σημαντική εφαρμογή βρίσκει η ενσωμάτωση πράσινου
(φυτικής επιφάνειας) σε δομικά στοιχεία (οροφή, τοίχους) του κτιρίου.
Οι οροφές των κτηρίων είναι οι πιο εκτεθειμένες επιφάνειες σε μια
πόλη, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο. Στη Θεσσαλία, ειδικά σε πόλεις
όπως η Λάρισα και τα Τρίκαλα κρίνετε απαραίτητη η ενσωμάτωση του
πρασίνου σε δομικά στοιχεία”. Αυτά επισημαίνει στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ,  ο ομότιμος  καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Κίττας.

Συνεισφέρουν

Τα φυτά, σύμφωνα με τον ίδιο,  συνεισφέρουν στη μείωση της
θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους, προσθέτοντας:

“Η κάλυψη του κτιριακού κελύφους από το φύλλωμα των φυτών, μειώνει το
θερμικό φορτίο της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει και απορροφάται
από τις δομικές επιφάνειες, περιορίζει την ανακλώμενη ηλιακή
ακτινοβολία και την επανεκπομπή θερμικής ακτινοβολίας προς το
περιβάλλον, μειώνει τοπικά τη θερμοκρασία του αέρα με την εξάτμιση του
νερού από τα φύλλα κατά τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής και
δημιουργεί πιο αποτελεσματική απαγωγή του θερμικού φορτίου με τη
δυνατότητα ‘καθοδήγησης’ του ανέμου. Έτσι, όταν επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες η φυτική κάλυψη προστατεύει το κτιριακό κέλυφος από
υπερθέρμανση λειτουργώντας ως φυσικός δροσισμός, ενώ στις χαμηλές
θερμοκρασίες του χειμώνα λειτουργεί θερμομονωτικά. Αξίζει να σημειωθεί
πως ενώ στις Ευρωπαϊκές χώρες η αναλογία ελευθέρων και πράσινων χώρων
ανά κάτοικο κυμαίνεται από 10-15 m2/κάτοικο, στην Ελλάδα υπάρχει
δραματική μείωση της αναλογίας αυτής που φτάνει τα 2.7 m2/κάτοικο στην
Αθήνα. Ελλείψει ελεύθερων χώρων η χρήση οροφών και τοίχων για φύτευση
αποτελεί όχι απλά μια λύση αλλά μια αναγκαιότητα”.

Κόστος
Ειδική αναφορά ο κ. Κίττας κάνει για το κόστος, λέγοντας:

“Βέβαια ενώ η φύτευση των ακάλυπτων χώρων με δέντρα και φυτά είναι μια
επέμβαση μικρού κόστους, η φύτευση της οροφής απαιτεί τη δαπάνη
σημαντικού χρηματικού ποσού (της τάξης των 70 -150 € /m2 ανάλογα με
τον τύπο και τη χρήση του οροφόκηπου) αλλά και έλεγχο της στατικότητας
του κτηρίου ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητά του να φιλοξενήσει μια
πράσινη στέγη. Άλλη εναλλακτική επιλογή είναι η φύτευση των κάθετων
προσόψεων των κτιρίων που δείχνει να αντιμετωπίζει τις αυξημένες
απαιτήσεις σχετικά με τη στατικότητα της κατασκευής, αλλά ενδέχεται να
δημιουργήσει προβλήματα υγρασίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια
υποσχόμενη τεχνική που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα
στην Ελλάδα. Η μέση μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική
επιφάνεια μεταξύ ενός συμβατικού και ενός φυτεμένου δώματος μπορεί να
φτάσει μέχρι και 32οC, ενώ κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας η
θερμοκρασία αέρα πάνω από το φυτεμένο δώμα είναι ψυχρότερη κατά 6 oC
έως 8 oC. Η μέση μέγιστη διαφορά μεταξύ μιας συμβατικής και μιας
φυτεμένης πρόσοψης μπορεί να φτάσει ως και 17oC ανάλογα με τον
προσανατολισμό της και η θερμοκρασία του αέρα γύρω από τη φυτεμένη
πρόσοψη από 2.7 oC έως 3.6 oC. Η χρήση της πράσινης στέγης μπορεί να
οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της θερμομόνωσης που παρέχει
στο κτίριο της τάξης του 2% (για θέρμανση) ετησίως σε ισχυρά μονωμένα
κτίρια μέχρι 37% (για ψύξη) σε μη μονωμένα κτήρια και μείωση του
ηλεκτρικού φορτίου αιχμής κατά τους θερινούς μήνες έως και 50%”.

Πέραν της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας τα πράσινα δώματα,
σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή,  εμφανίζουν και μια επιπρόσθετη σειρά
πλεονεκτημάτων όπως, μείωση της θερμοκρασίας σε επίπεδο πόλης και
συνεπώς βελτίωση των θερμικών συνθηκών κατά τη διάρκεια των θερινών
μηνών, αύξηση της σχετικής υγρασίας  στην περιοχή της πράσινης στέγης,
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και συγκράτηση διαφόρων τύπων ρύπων.
Έτσι, ένα δώμα φυτεμένο με γρασίδι δεσμεύει 0,2 Kg/m2/έτος σκόνης και
ρύπων και ανά 6-10 μ2 έκτασης, παράγει το οξυγόνο που χρειάζεται ένας
άνθρωπος στη διάρκεια ενός χρόνου. Για να καταλήξει τονίζοντας:

“Και τα Τρίκαλα και η Λάρισα είναι πυκνοκατοικημένες πόλεις με τη
Λάρισα να έχει υψηλό συντελεστή δόμησης και χαμηλή αναλογία ελεύθερων
χώρων ανά κάτοικο. Και οι δύο πόλεις αντιμετωπίζουν κατά τους θερινούς
μήνες ακραίες κλιματικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες φύτευσης σε
ακάλυπτους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, η φύτευση σε οροφές και
όψεις θα μπορούσε να δώσει μια ανακούφιση στις πόλεις αυτές κατά τους

θερινούς μήνες».

 

Περισσότερα
Άρθρα