Πετυχημένη η πρώτη εκδήλωση στο 2ο δημοτικό σχολείο Οιχαλίας

“Μια στο καρφί και μια στο πέταλο”