Κυριακή, Δεκέμβριος 16, 2018

Β. Κόκκαλης για συμβολαιακή γεωργία: Σύγχρονο εργαλείο με οφέλη για τον αγρότη και την κοινωνία

Στα οφέλη της συμβολαιακής γεωργίας την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως «ένα σύγχρονο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου στο 7ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Κόκκαλης εκκίνησε την ομιλία του τονίζοντας πως «η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί για την Κυβέρνηση μας, έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει έναν ανεκτίμητο εθνικό πλούτο ο οποίος αποτυπώνεται στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό».

Συμπλήρωσε δε, πως «σήμερα η γεωργία, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσπαθώντας να κερδίσει μια θέση στις αγορές για τα προϊόντα της. Η Ελλάδα ως αγροτική χώρα μέσα από τους στόχους της νέας Κ.Α.Π, καλείται να αξιοποιήσει τις ενισχύσεις ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, ώστε να προβεί σε κινήσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Λαρισαίο πολιτικό, «στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων με ισχυρό «Brand Name», που διαθέτουν ποιοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και απευθύνονται στις διεθνείς αγορές. Σκοπός μας είναι το «ελληνικό προϊόν», να παραπέμπει σε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του, προσδίδοντας αμοιβαία κέρδη στον παραγωγό και στην ελληνική επιχείρηση».

Σε ότι αφορά τη συμβολαιακή γεωργία, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικεντρώθηκε στα οφέλη της, σε συνάρτηση και με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον πρωτογενή τομέα.

Όπως εξήγησε, «η συμβολαιακή γεωργία, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων εξασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας από τον παραγωγό και τη πώληση σε μία προκαθορισμένη τιμή. Στην συμβολαιακή γεωργία μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένοι παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.

Η Συµβολαιακή Γεωργία ενσωματώνει τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην εθνική και παγκόσμια οικονομία και συντελεί στον ορθολογισμό του γεωργικού τομέα. Είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, που βασικά στηρίζεται στις αρχές του συνεργατισμού. Σαν πρακτική ενδείκνυται για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς στα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας είναι:

  • Η εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος και ο χρόνος πληρωμής του.
  • Η προσφορά πιστώσεων για την αγορά των απαραίτητων γεωργικών εφοδίων.
  • Η δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της πρωτογενούς παραγωγής.

Ουσιαστικά το κύριο όφελος για τους αγρότες που συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας, είναι η μείωση του οικονομικού κινδύνου, ενώ οι ανάδοχοι εγγυώνται µια σταθερή πηγή προμήθειας που επιτρέπει επενδύσεις σε συστήματα επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας.»

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο κ. Κόκκαλης επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεκινήσει να συνάπτονται συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας, για την παραγωγή προϊόντων που μέχρι σήμερα δεν τύγχαναν μεγάλης ανταπόκρισης τόσο στο χώρο των παραγωγών όσο και των μεταποιητικών επιχειρήσεων. «Κατεξοχήν «συμβολαιακά» προϊόντα, εξήγησε, θεωρούνται τα σιτηρά (για ζυμαρικά), το κριθάρι ζυθοποιίας, η ζάχαρη, ο καπνός, η βιομηχανική ντομάτα, το βιομηχανικό ροδάκινο, τα όσπρια, τα λαχανικά το ρύζι, τα γαλακτοκομικά και τα πουλερικά κ.α. εξακολουθούν να καλλιεργούνται και να προωθούνται προς επεξεργασία και εμπορία ή εξαγωγή μέσα από ελληνικές αλυσίδες συνεργασίας. Επίσης καλλιεργούνται νέα προϊόντα, λόγω ζήτησης στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά όπως η στέβια, τα αρωματικά φυτά, ζωοτροφές-ψυχανθή, ο ηλίανθος, το ρόδι, η επιτραπέζια/ βρώσιμη ελιά, το επιτραπέζιο σταφύλι, και το κρασί.

Παρατηρείται λοιπόν ένα ευρύ φάσμα παραγόμενων «συμβολαιακών» προϊόντων, με γεωγραφική διασπορά σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο πρωτογενής τομέας της χώρας, σε «συνέργεια» με το δευτερογενή της μεταποίησης και τον τριτογενή του τουρισμού, παρέχει τεράστιες δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιήσουμε».

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

«Η Συμβολαιακή Γεωργία μπορεί να αναπτυχθεί και στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας δίνοντας λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης», υπογράμμισε στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο κ. Κόκκαλης, για να προσθέσει πως «οι επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, καλούνται σήμερα να συμβάλουν με τον τρόπο λειτουργίας τους στη διασφάλιση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί και η Εταιρική Υπευθυνότητα να αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής τους.

Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να αποτελέσει κουλτούρα αποσκοπώντας στη διαφύλαξη των αρχών και των αξιών που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Έτσι, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για τη δημιουργία ενός καινούργιου, βιώσιμου, αναπτυξιακού μοντέλου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί δράσεις που αξιοποιούν τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους έλληνες παραγωγούς να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας» κατέληξε το κυβερνητικό στέλεχος.

Γραφείο Τύπου

The post Β. Κόκκαλης για συμβολαιακή γεωργία: Σύγχρονο εργαλείο με οφέλη για τον αγρότη και την κοινωνία appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Αυξημένοι κατά 46% οι Έλληνες εκθέτες σε γερμανικές διοργανώσεις

Αυξημένος κατά 46% ήταν το 2017, έναντι του 2016, ο αριθμός των Ελλήνων επιχειρηματιών που συμμετείχαν σε εκθέσεις οι οποίες διοργανώθηκαν στη Γερμανία.

Ειδικότερα, πέρυσι, σε 76  γερμανικές εκθέσεις, τις περισσότερες από τις οποίες αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσαν «παρών» 1.096 Έλληνες εκθέτες, από 751 που ήταν οι συμμετέχοντες το 2016.

Στο ίδιο διάστημα, οι εκθέτες από την Κύπρο, όπου το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αντιπροσωπεύει τις ίδιες διοργανώσεις, αυξήθηκαν κατά 29% σε 177, έναντι 137 το 2016.

Ανοδική καταγράφεται η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις γερμανικές εκθέσεις και φέτος, με την Ελλάδα, μάλιστα, να κατατάσσεται ανάμεσα στις 20 σημαντικότερες χώρες προέλευσης εκθετών στη γερμανική αγορά.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διατηρώντας ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του την τόνωση του εξωστρεφούς επιχειρείν, θα επιμείνει στο να στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγές, όπως και την τόνωση των ελληνογερμανικών εμπορικών σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ως επίσημος αντιπρόσωπος των σημαντικότερων γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών για περισσότερα από 60 χρόνια, συνεχίζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου εκθέτη, υποστηρίζοντας την υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης συμμετοχής του στην έκθεση, την οργάνωση του περιπτέρου του ή τη συμμετοχή του σε Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, την προβολή του, τη μεταφορά και διαμονή του στη Γερμανία, την υποστήριξή του με βοηθητικό προσωπικό, την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και μέσω του workshop που διοργανώνει το Επιμελητήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα γύρω από τις εκθέσεις.

Αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρονται και προς τους επισκέπτες των εκθέσεων, για τους οποίους το Επιμελητήριο εξασφαλίζει καλύτερες τιμές στις κάρτες εισόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εκθέσεις, που διεξάγονται στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες από γερμανικούς Εκθεσιακούς Οργανισμούς από τον ετήσιο έντυπο κατάλογο εκθέσεων, που εκδίδει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, την ειδική ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr καθώς και τα social media του Επιμελητηρίου.

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

The post Αυξημένοι κατά 46% οι Έλληνες εκθέτες σε γερμανικές διοργανώσεις appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Κατερίνα Νοτοπούλου: Εξαιρετική η ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης

Χαιρετισμός της Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κατερίνας Νοτοπούλου σε ημερίδα στον Ίασμο.

 Στον Ίασμο του Ν.Ροδόπης,για να ανοίξει τις εργασίες ημερίδας για την άμπελο, την προώθηση προϊόντων και διαδικασίας παραγωγής τους βρέθηκε σήμερα Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, η Υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κατερίνα Νοτοπούλου, προσκεκλημένη του πολιτιστικού συλλόγου Ιάσμου.

Η Υφυπουργός στο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην εξαιρετική ποιότητα των αγροδιατροφικώνπροϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης και στην προσπάθεια της κυβέρνησης, να βελτιώσει τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στην πυραμίδα των εξαγωγών, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε συντονισμένες δράσεις που θα αναδείξουν την ποιότητα των Ελληνικών προϊόντων μέσω της εκπόνησης ενός Εθνικού Συστήματος Πιστοποιημένης Ποιότητας αγροτικών προϊόντων που να αναγνωρίζεται διεθνώς, συμπλήρωσε η κα Νοτοπούλου.

Η Υφυπουργός στην ομιλία της τόνισε ότι η πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από τον αγροδιατροφικό τομέα, συμπληρώνοντας ότι η  ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει – και στηρίζει -με κάθε τρόπο τον αγροτικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, εντάσσεται και η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες, συνεταιρισμούς και ΚΟΙΝΣΕΠ και την μείωση -έως και 35%- των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ.

Κλείνοντας την ομιλία της η κα Νοτοπούλου, ευχήθηκε, η γιορτή αυτή να γίνει ένας τοπικός πολιτιστικός θεσμός και το φημισμένο τσίπουρο Ιάσμου να κάνει τον όμορφο αυτό τόπο αγροτο-τουριστικό προορισμό.

Γραφείο Τύπου

 

 

 

 

The post Κατερίνα Νοτοπούλου: Εξαιρετική η ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Οι αφανείς απειλές κατά ανάπτυξης και ευημερίας

Η χαμηλή παραγωγικότητα του τριτογενούς τομέα,μαζί με τις άυλες υπηρεσίες, είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις αναπτυγμένες οικονομίες και κυρίως για την ελληνική καί τον πελατειακό της χαρακτήρα.

Του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου.
Ο αείμνηστος Πήτερ Ντράκερ,  μεγάλος φιλόσοφος του μάνατζμεντ και όχι μόνον, είχε γράψει ότι για ένα έθνος ή για μία επιχείρηση, η παραγωγικότητα είναι η πραγματική πηγή της ανταγωνιστικότητάς τους.
Πάνω απ’ όλα δε, αυτή είναι που επιτρέπει την αύξηση των εισοδημάτων και κατ’ επέκταση την κοινωνική σταθερότητα.
Στον σημερινό αναπτυγμένο κόσμο, έτσι, η άνοδος της παραγωγικότητας στα εργοστάσια επέτρεψε την εισοδηματική άνοδο των πληθυσμών και άμβλυνε στο έπακρο τις κοινωνικές συγκρούσεις.
Αυτή εξάλλου δημιούργησε και τις περίφημες πλεον μεσαίες τάξεις, για τις οποίες πολύς λόγος γίνεται εσχάτως.
Είναι λοιπόν ζωτική ανάγκη η παραγωγικότητα να μεγαλώνει, αν θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον μία κατά Μάρξ νέα πάλη των τάξεων,που αυτή τη φορά θα έχει διαφορετικό κοινωνικό περιεχόμενο.
Με βάση τις σκέψεις αυτές, ο Πήτερ Ντράκερ (1909-2005) παρατηρούσε ότι στον αναπτυγμένο κόσμο οι υπηρεσίες κέρδιζαν έδαφος εις βάρος της βιομηχανίας και της γεωργικής παραγωγής, αλλά είχαν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα από αυτήν της βιομηχανίας.
Ήταν δε καί λιγότερο εξωστρεφείς. Πίστευε έτσι ότι η κατάσταση αυτή θα δημιουργούσε κάποια στιγμή νέες κοινωνικές ανισορροπίες, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο διάσημος γκουρού του μάνατζμεντ αποτύπωσε την θεωρία των «εργατών της γνώσης» και τόνιζε ότι η τεχνογνωσία των υπαλλήλων είναι η αφετηρία της παραγωγικότητας και της βελτίωσής της στον τριτογενή κυρίως τομέα.
Εντελώς προφητικά, επίσης, ο Πήτερ Ντράκερ έγραφε ότι αν η δημόσια διοίκηση μίας χώρας δεν υιοθετήσει κανόνες λειτουργίας που να στηρίζονται στην γνώση, στην ταχύτητα και στην βελτίωση της παραγωγικότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, η χώρα αυτή θα καταδικαστεί να φυτοζωεί ή να χρεοκοπήσει.
Ακόμα χειρότερα, στον βαθμό που μια αντιπαραγωγική και άκαμπτη γραφειοκρατία, λόγω πελατειακής πολιτικής μεταχείρισης, θα αντλεί εκβιαστικά καλύτερες αμοιβές εργασίας από τις αντίστοιχες του παραγωγικού τομέα της οικονομίας, τότε θα μπαίνουν τα θεμέλια ανόδου της ανεργίας και της βαθμιαίας φτωχοποίησης της κοινωνίας.
Ποιος αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα σε υπερθετικό βαθμό –καθώς και άλλες χώρες, ίσως λιγότερο– βρίσκονται σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση;
Σε μία Ελλάδα όπου η βιομηχανία αντιπροσωπεύει μετά βίας το 11%  του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και ο παραγωγικός αγροτικός τομέας κάπου 3%-5%, η όποια μελλοντική ανάπτυξη είναι σοβαρότατα υποθηκευμένη.
Ιδιαίτερα δε αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας είναι κατά 50% επιδοτούμενος τόσον από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ελληνικό κράτος. Κατά συνέπεια, πρόκειται για έναν τομέα που διαχρονικά έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και μόνον τώρα, στα χρόνια της κρίσης, κάνει κάποιες προσπάθειες να αυξήσει την παραγόμενη στους κόλπους του προστιθέμενη αξία.
Χαμηλή όμως είναι η παραγωγικότητα και στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας –στον οποίον κάποιες υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες δεν μπορούν από μόνες τους να φέρουν την άνοιξη. Είναι λίγες και μάλλον μικρού μεγέθους για τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας{ΣΕΒ} για μία γενική παραγωγική κινητοποίηση και ανασυγκρότηση του βιομηχανικού ιστού της χώρας, εγγενείς αδυναμίες κάνουν εξαιρετικά δύσκολο το όλο εγχείρημα.
Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο της αδυναμίας των εγχώριων επιχειρήσεων να καλύψουν ανταγωνιστικά την αύξηση της ζήτησης, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο των εισαγωγών και άρα στην επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου,κάθε φορά που έχουμε εισοδηματική βελτίωση.
Είναι λοιπόν κατάδηλο ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν έγκειται στο ότι πάσχει τόσο από έλλειψη ζήτησης που θα τονώσει την παραγωγή, αλλά το αντίθετο: αδυνατεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση με δική της ανταγωνιστική παραγωγή.
Συνεπώς, όπως έχουν επισημάνει και οι γνωστοί οικονομολόγοι Δημήτρης και Χρήστος Ιωάννου, μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι η «ενεργός ζήτηση»,υπέρ της οποίας κόπτονται κάποιοι καιροσκόποι της πολιτικής, αλλά η «ενεργός προσφορά».
Η τόνωση της παραγωγής δηλαδή και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Και, δυστυχώς, χωρίς άνοδο της τελευταίας, η όποια παραγωγικότητα της οικονομίας θα πέφτει συνεχώς, εις βάρος της ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας.

Είναι δε περιττόν να αναμένεται σωτηρία από χαμηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες,πολλές από τις οποίες είναι και εντελώς ευκαιριακές και από ένα πλήρως αγκυλωμένο Δημόσιο, που αρνείται πεισματικά κάθε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και οποιαδήποτε διάχυση γνώσης στους κόλπους του.

The post Οι αφανείς απειλές κατά ανάπτυξης και ευημερίας appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Χρήσιμα συμπεράσματα για το προφίλ των γυναικών επαγγελματιών της υπαίθρου

Η Ελληνίδα Αγρότισσα και οι πολιτικές για την ενίσχυση της θέσης της στην ύπαιθρο.

Χρήσιμα συμπεράσματα που αποτελούν «τροφή» για περαιτέρω επεξεργασία και νέες έρευνες για το προφίλ των γυναικών επαγγελματιών της υπαίθρου εξήχθησαν από την ημερίδα για την Ελληνίδα Αγρότισσα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, μεταφέροντας τα αισιόδοξα συμπεράσματα της έρευνας της καθηγήτριας Μαρίας Γκασούκα και λέγοντας ότι «στη σημερινή εποχή έχουμε υπέρβαση της μακραίωνης πατριαρχικής πρακτικής. Γιατί πια σχεδόν στα μισά νοικοκυριά ο σύζυγος /σύντροφος αναλαμβάνει μερικά από τα καθήκοντα που του αναλογούν στο εσωτερικό της οικογένειας και στο 14% ο σύζυγος /σύντροφος τα αναλαμβάνει πλήρως.

Σήμερα οι μισές (50%) από τις αγρότισσες που διαθέτουν προσωπική αγροτική ιδιοκτησία τη διαχειρίζονται οι ίδιες. Σήμερα λοιπόν οι άνδρες δεν είναι πλέον οι κατ’ εξοχήν διαχειριστές της περιουσίας. Άρα η γενικευμένη θέση των αγροτισσών στο ρόλο των «συμβοηθούντων μελών» της αγροτικής εκμετάλλευσης παύει.

Είμαστε λοιπόν εδώ για να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε αυτή την σημερινή διείσδυση της δραστηριότητας των γυναικών στον πρωτογενή τομέα αλλά και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνει με άνισους όρους.»

Στη συνέχεια, η υφυπουργός Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ανακοίνωσε ότι «στην Σύνοδο Κορυφής Υπουργών/ Υφυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βιέννη, από όλα τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων που μου προτάθηκαν να παρουσιάσω, για να υιοθετηθεί ως καλή πρακτική στις πολιτικές της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια, εγώ επέλεξα και παρουσίασα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εκπαίδευση αγροτισσών και την ενίσχυση και ενθάρρυνση νέων γυναικείων επιχειρήσεων που παράγουν αγροτικά προϊόντα.

Οι προτάσεις μας εντάχθηκαν στις εισηγήσεις για τα Ευρωπαϊκά Όργανα και σύντομα θα μετασχηματιστούν σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης.»

Στο βήμα ανέβηκε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, επικροτώντας τη μελέτη της δρ. Γκασούκα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις πολιτικές της κυβέρνησης που ενισχύουν το εισόδημα της αγρότισσας και τη θέση της στα συνεταιριστικά πράγματα: «Στο νόμο που ψηφίστηκε για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, έγινε για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην ύπαρξη και λειτουργία των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών. Επίσης, θεσπίστηκε συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών κατά τις αρχαιρεσίες των διοικητικών συμβουλίων των μικτών αγροτικών συνεταιρισμών, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών σε ένα κατ’ εξοχήν ανδροκρατούμενο περιβάλλον.» Επίσης, είπε ότι «οι γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, μπορούν να σφυρηλατήσουν συλλογική ταυτότητα και να κινητοποιήσουν τις γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε συνολικότερο επίπεδο.»

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Στο πέρασμα του χρόνου η αγρότισσα κατάφερε να ανταποκριθεί στα πολυεπίπεδα καθήκοντά της παρά τις σκληρές συνθήκες που είχε συχνά να αντιμετωπίσει. Και ενώ αυτή ανταποκρίθηκε, η οργανωμένη κοινωνία άργησε πολύ να της αναγνωρίσει τον ρόλο που δικαιωματικά είχε κατακτήσει, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της.

Προκειμένου η γυναίκα της υπαίθρου να αποκτήσει τον δικό της διακριτό ρόλο η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση του νόμου 4384/2016. Ο νόμος αυτός  ρύθμισε θέματα γυναικείων συνεταιρισμών και διαμόρφωσε το πλαίσιο της Ελληνίδας αγρότισσας.

Έχουν να γίνουν και άλλα πολλά. Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνίδας αγρότισσας η ισοτιμία που πρέπει να κατακτηθεί, η ενίσχυση των γυναικείων συνεταιρισμών με έμφαση στον αγροτουρισμό και την μεταποίηση,  μόνο καλό μπορεί να αποφέρει στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.»

Τον λόγο πήραν η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, μιλώντας κυρίως για τη διάχυση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της έρευνας της δρ. Γκασούκα και τέλος μίλησε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, εντοπίζοντας στην πράξη τα προβλήματα των αγροτισσών και υποσχόμενη ότι η περιφέρεια, παρόλο που δεν είναι συνδεδεμένη στις συνειδήσεις των πολιτών με τον πρωτογενή τομέα, κάνει ότι είναι δυνατόν για την προώθηση της αγροτοκτηνοτροφικής δραστηριότητας. Η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη «διπλή διάκριση» που υφίσταται η Ελληνίδα αγρότισσα: έμφυλη και οικονομική. «Οι ρίζες της πατριαρχίας, των σεξιστικών στερεοτύπων, των έμφυλων ανισοτήτων, είναι – συγκριτικά με τα αστικά κέντρα – πολύ πιο ορατές στην ύπαιθρο. Εκεί όπου οι κλειστές κοινωνίες διαμορφώνουν πιο «σκληρά» πρότυπα. Πρότυπα περιοριστικά του δικαιώματος στην εργασία. Πρότυπα κοινωνικού αποκλεισμού».

Στην ημερίδα μίλησαν τόσο υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), όσο και αγρότισσες σχετικά με τη ζωή και το επάγγελμά τους.

Η Δέσποινα Βαρούτα, αντιπρόεδρος του Α.Σ. Ζαγοράς, μοναδική γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αναφέρθηκε στο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί και τι προσπάθειες έχουν γίνει για την προώθηση των προϊόντων του Γυναικείου Συνεταιρισμού Ζαγοράς, μαζί με τα πασίγνωστα μήλα Zagorin του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Η Αναστασία Παπουτσή, προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του ΥπΑΑΤ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην «έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας http://womenassociations.minagric.gr/ µε στόχο τη προβολή των προϊόντων των γυναικείων συνεταιρισµών, η οποία δηλώνει το έντονο ενδιαφέρον του Υπουργείου και την προσπάθεια ανάδειξης αυτής της πλούσιας παράδοσης».

Στη συνέχεια, ο Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, διευθυντής Αγροτικής Κατάρτισης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση των νέων αγροτισσών και ανακοίνωσε ότι «τον επόμενη μήνα ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε εκπαιδεύσεις για το Μέτρο 6.1 “Ενίσχυση Νέων Γεωργών”». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, το 80% των νέων αγροτισσών ασχολούνται με τη φυτική παραγωγή, το 17% με την κτηνοτροφία και το 3% με τη μελισσοκομία.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας «Η Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο», η δρ. Γκασούκα, δήλωσε ότι με βάση τα ευρήματα «υποχωρεί η πατριαρχική προσέγγιση του αγροτικού χώρου και οι γυναίκες ολοένα και περισσότερο αυτοπροσδιορίζονται ως επαγγελματίες αγρότισσες, ενεργές, με εισόδημα». Ήταν δε συγκινητικές οι απαντήσεις των αγροτισσών, με τις οποίες έκλεισε την τοποθέτησή της, στην ερώτηση: «Γιατί αποφασίσατε να γίνετε αγρότισσα» καθώς φάνηκε ότι η πλειοψηφία δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, αλλά δεν είχε επιλογή. Μάλιστα, πολλές απάντησαν ότι θα ήθελαν να γίνουν δασκάλες και φάνηκε σα να μην είχαν ερωτηθεί ποτέ για το τι πραγματικά ονειρεύονταν για τη ζωή τους.

Τον λόγο έλαβε, έπειτα, η Σοφία Κερεμίδου-Σταυρίδου, αγρότισσα από την Επισκοπή Ημαθίας, μέλος του Α.Σ. Νάουσας, η οποία διαβεβαίωσε ότι «το κάθε ευρώ που θα δοθεί στην Ελληνίδα αγρότισσα θα πιάσει τόπο».

Η βιοκαλλιεργήτρια από τον Άγιο Λουκά Μεγάρων, Δήμητρα Καρδάτου, περιέγραψε πώς αντιμετωπίστηκε εχθρικά τόσο από τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και από τους συναδέλφους της, αλλά με το πείσμα της έχει καταφέρει μέχρι και να φτάσει μία ανάσα από την απόκτηση του Σήματος για πολυλειτουργικό αγρόκτημα.

Η Μυρτώ Λύκα, πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ενωση Κτηνοτρόφων, θέλησε να δώσει έμφαση στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα της αγρότισσας, που ενώ ασφαλίζεται στον ΟΓΑ δεν μπορεί να πάρει σύνταξη αν δεν είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως είπε.

ΥΠΑΑΤ

The post Χρήσιμα συμπεράσματα για το προφίλ των γυναικών επαγγελματιών της υπαίθρου appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

«Είναι πλέον επιτακτική η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί στις αγορές»

Ο Β. Κόκκαλης στην Ημερίδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα τις «Εξελίξεις στον τομέα των Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών».

Είναι επιτακτική η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί στις αγορές, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης στην Ημερίδα, «Εξελίξεις στον τομέα των Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών» με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής τους, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, στο χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός, ανέφερε:

«Ο κλάδος τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, με ισχυρή παρουσία στις Ευρωπαϊκές αγορές και εκπροσώπηση από μεγάλο αριθμό εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που τους έχουν προσφερθεί από την ελληνική πρωτογενή παραγωγή και έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια, πολλές από αυτές να βραβευθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν, τόσο από άποψη προϊόντος, αλλά και συσκευασίας, με προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το μέλι, τα γαλακτοκομικά, τα φρέσκα θαλασσινά, τα επεξεργασμένα κρέατα, την μπύρα και το κρασί.

Με βάση τις παγκόσμιες τάσεις «Μεσογειακής Διατροφής» και την ραγδαία αύξηση της ζήτησης στον τομέα των βιολογικών τροφίμων, είναι πλέον επιτακτική η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί στις αγορές. Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Έλληνες αγρότες, φαίνεται ότι αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου παραγωγής τους, ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Οι Έλληνες παραγωγοί που επιχειρούν, βελτιώνουν τα προϊόντα τους, αξιοποιούν την παράδοση, εκσυγχρονίζουν τον τρόπο παραγωγής και το εμπόριο, ενσωματώνουν την καινοτομία. Τελικά επιτυγχάνουν επειδή προσπαθούν και καινοτομούν. Πράγματι, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσπαθούμε για το σκοπό αυτό, να παραγάγουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης σας. Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την αξιοποίηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα, προωθεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας.

Παράλληλα ως ΥπΑΑΤ αντιλαμβανόμενοι την αξία του αγρο-διατροφικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, οι ενέργειες προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και στις αγορές τρίτων χωρών, αποτελούν πολύτιμο και αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του εξαγωγικού εμπορίου».

 ΥΠΑΑΤ

 

The post «Είναι πλέον επιτακτική η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί στις αγορές» appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Ελληνογερμανικός διάλογος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της πόλης, της επιχειρηματικότητας και της Β. Ελλάδος

Ελληνογερμανικό διάλογο για την ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της επιχειρηματικότητας της Β. Ελλάδας πραγματοποίησε στις 17 Σεπτεμβρίου στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung.

Ο Ελληνογερμανικός διάλογος επικεντρώθηκε, αρχικά, στο πώς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό, ισχυροποιώντας έτσι το ρόλο του ως πύλη εισόδου εμπορευμάτων προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη και εν συνεχεία σε ευρύτερα θέματα σχετικά με την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στη Β. Ελλάδα, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην κανονικότητα.

Σημαντικός συνομιλητής στην ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση -στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων από την Β. Ελλάδα καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης- ήταν ο κ. Johannes Kahrs, Μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και εκπρόσωπος της βουλευτικής ομάδας στην επιτροπή προϋπολογισμού εκ μέρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD).

Ο κ. Kahrs, τόσο λόγω της εξειδίκευσης του σε θέματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση δημόσιου χρήματος, όσο και της εμπειρίας του σχετικά με την εκμετάλλευση των ευκαιριών και ανάπτυξης πόλεων με λιμάνι – ο ίδιος είναι πρόεδρος της εκλογικής περιφέρειας του κεντρικού Αμβούργου – συνέβαλε στο να αναπτυχθεί ένας ζωντανός, και για όλες τις πλευρές, πολύ εποικοδομητικός διάλογος.

Εταιρίες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, όπως παραγωγοί και πάροχοι υπηρεσιών από τον αγροτικό τομέα, τον τομέα των κατασκευών, των ηλεκτρονικών, των logistics, της εκπαίδευσης και της ψηφιοποίησης, μετέφεραν στον Γερμανό βουλευτή τις απόψεις τους σχετικά με τις προοπτικές για το μέλλον του κλάδου τους.

Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 καθώς και η ανάγκη να ενισχυθεί και πάλι η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και αυτό να εντυπωθεί στην αντίληψη των διεθνών εταίρων της χώρας, ήταν θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση.

Στο επίκεντρό της βρέθηκαν επίσης, νευραλγικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας – η υψηλή φορολόγηση, η δύσκαμπτη γραφειοκρατία, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες εν μέσω διαρκών αλλαγών των κανονισμών – που εμποδίζουν τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και δυσχεραίνουν τις άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Την αναγκαιότητα να τεθεί σε άμεση προτεραιότητα η ανεύρεση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων λύσεων καθώς και το γεγονός ότι η περιοχή της Β. Ελλάδας ενδείκνυται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της αλλά και της βαθιάς της σύνδεσης με τη Γερμανία, επισήμανε ο κ. Matthias Hoffmann, Διευθυντής του Παραρτήματος Β. Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με γερμανική συμμετοχή αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και θα οδηγήσει σε ουσιαστική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών με μια ανεπτυγμένη πόλη-λιμάνι, όπως είναι το Αμβούργο, και οι δύο πλευρές μπορούν να αποκομίσουν θετικά συμπεράσματα, όπως έγινε αντιληπτό και κατά την περιήγηση των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, μετά τη λήξη της συζήτησης, εμπνέοντας ήδη τις πρώτες εποικοδομητικές ιδέες.

Ο κ. Στέφανος Τζιρίτης, Πρόεδρος Επιτροπής Β. Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, επισήμανε για ακόμα μια φορά ότι ο σωστός δρόμος για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι ώριμες οικονομικές και κρατικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είναι η άμεση επαφή και η κατ’ ιδίαν συζήτηση που προσφέρουν και στις δύο πλευρές μια αυθεντική αντίληψη και κατ’ επέκταση, εμπλουτίζουν τη σχέση των δύο χωρών μέσα από έναν ισότιμο διάλογο. Ο ίδιος τόνισε, επίσης, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούν σχέση εμπιστοσύνης, ανοιχτή και απελευθερωμένη από προκαταλήψεις, ως κομμάτι μιας ισχυρής Ευρώπης και ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, με τις υπηρεσίες του βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές Σεπτεμβρίου εκπροσώπησε την Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλιακή έκθεση SMM στο Αμβούργο, ενώ ήδη, μεταξύ άλλων, ετοιμάζει τον επόμενο κύκλο συζήτησης στη Θεσσαλονίκη.

 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

The post Ελληνογερμανικός διάλογος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της πόλης, της επιχειρηματικότητας και της Β. Ελλάδος appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Σεμινάριο Train-the-Teacher για τους διδάσκοντες στην ειδικότητα του «Τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργασιών» των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Σεμινάριο Train-the-Teacher, με θέμα: «Τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων και βασικές αρχές του προγραμματισμού KNX» για τους διδάσκοντες στην ειδικότητα του «Τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργασιών» (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, στους χώρους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Το σεμινάριο – διάρκειας 32 διδακτικών ωρών – διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «GRÆDUCATION», το οποίο υλοποιείται από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Ινστιτούτο Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Εργασίας και την Πρόληψη), το Wissenschaftspark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν) και το HBZ (Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Münster).

Βασική επιδίωξη του έργου GRÆDUCATION, παράλληλα με την προώθηση της Ελληνογερμανικής συνεργασίας, είναι η ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και συγκεκριμένα η ανάπτυξη της ειδικότητας του «Τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργασιών» στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ απέκτησαν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στα εξής θέματα: Βασικές αρχές τεχνολογίας δικτύων, σύνδεση στο διαδίκτυο, ενσωμάτωση συσκευών, εισαγωγή στη Cisco, βασικές αρχές ΚΝΧ / τοπολογία, μεταβλητές συστήματος, συσκευές διαύλου, επισκόπηση συστήματος, φωτισμός, περσίδες, ETS / προγραμματισμός, σχεδιασμός, διαγνωστική και οπτικοποίηση.

Εκπαιδευτές στο σεμινάριο ήταν ο Tobias Vogel, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, και ο Mateus Jagielski, επικεφαλής ομάδας ηλεκτρολόγων του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Münster (HBZ). Να σημειωθεί ότι η εταιρία Siemens Α.Ε., η οποία υποστηρίζει το έργο «GRÆDUCATION», παραχώρησε όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξάσκηση πρακτικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Στο τέλος των μαθημάτων δόθηκε στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Münster (HBZ).

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

The post Σεμινάριο Train-the-Teacher για τους διδάσκοντες στην ειδικότητα του «Τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργασιών» των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Η ευρωπαϊκή απάντηση στον νέο Δρόμο του Μεταξιού

«Στρατηγική διασύνδεσης» επιγράφεται η νέα πολιτική ατζέντα των Βρυξελλών για την καλύτερη οικονομική σύνδεση της Ευρώπης με τις ασιατικές χώρες. Θεωρείται η ευρωπαϊκή απάντηση στον κινεζικό νέο Δρόμο του Μεταξιού.Η ευρωπαϊκή απάντηση έρχεται βέβαια με περισσή καθυστέρηση και ενώ η Κίνα δημιουργεί ήδη εδώ και χρόνια δεδομένα στην Ευρώπη και διευρύνει την επιρροή της, κατασκευάζοντας νέες σιδηροδρομικές οδούς, δρόμους και αεροδρόμια. Προσφάτως η ειδική εντεταλμένη της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι αντέκρουσε το επιχείρημα ότι η απάντηση της Ευρώπης έρχεται πολύ αργά. «Δεν επιτρέπουμε να υπαγορεύεται η ημερομηνία των αποφάσεών μας από άλλους ούτε από το Πεκίνο, την Ουάσιγκτον ή τη Μόσχα, ούτε από το Τιμπουκτού».

Κινεζική απόβαση

Είναι ωστόσο αλήθεια ότι η Κίνα δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Το λιμάνι στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, για παράδειγμα, είναι ο τελευταίος σταθμός διηπειρωτικής σιδηροδρομικής γραμμής και τερματικός σταθμός για κοντέινερ από την Άπω Ανατολή. Επίσης πρόσφατα η Ελλάδα και ευελπιστώντας στην προσέλκυση κινέζων επενδυτών υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Κίνα για τον νέο Δρόμο του Μεταξιού, γεγονός που προφανώς δυσαρέστησε τις Βρυξέλλες, που έχουν πάρει αποστάσεις από το κινεζικό πρότζεκτ του αιώνα.

Πάντως, η ΕΕ διατείνεται ότι η νέα «στρατηγική διασύνδεσης» δεν συνιστά απάντηση στον νέο Δρόμο του Μεταξιού. Βασικός στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι να ενώσει τους ανθρώπους, εξήγησε η αρμόδια για τις συγκοινωνίες κοινοτική επίτροπος Βιολέτα Μπουλτς. «Ευρώπη και Ασία έχουν κοινό συμφέρον να δημιουργήσουν αποτελεσματικές, οικονομικά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον εμπορικές οδούς μεταξύ των δυο ηπείρων».

Τον Οκτώβριο η Σύνοδος Κορυφής

Σήμερα το 70% του εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας γίνεται μέσω της θαλάσσιας οδού ενώ το 25% με αερομεταφορές. Ο σιδηρόδρομος παίζει προς το παρόν μηδαμινό ρόλο. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο η Κομισιόν βλέπει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Οι ασιατικές χώρες χρειάζονται περίπου 1,3 τρις ευρώ ετησίως για τη διεύρυνση των υποδομών τους. Τα ευρωπαϊκά μοντέλα χρηματοδότησης όπως και η εμπειρία των Ευρωπαίων μπορούν να φανούν εδώ ιδιαίτερα χρήσιμα. Η Μογκερίνι εκτιμά ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία: «Μιλάμε, για παράδειγμα, για έργα υποδομής που όμως δεν είναι απλώς φθηνά και πρόχειρα, αλλά γερά και βιώσιμα».

Όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ασίας στα μέσα Οκτωβρίου.

Στέφαν ‘Υμπεμπαχ / Κώστας Συμεωνίδης

The post Η ευρωπαϊκή απάντηση στον νέο Δρόμο του Μεταξιού appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

Μόναχο: Ρεκόρ ελληνικής συμμετοχής με 11 επιχειρήσεις στη Διεθνή Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής IBA 2018

Με 11 επιχειρήσεις συμμετείχε η Ελλάδα, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής, στη Διεθνή Έκθεση Μηχανημάτων και Αρτοποιίας, IBA, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, από τις 15 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση έλαβαν μέρος οι ελληνικές επιχειρήσεις: Artsteel SA, EBAK Kyriakos Zourtoumidis & CO, ELIN SA Food Processing Machinery, FOODLine Co. – The Modern Flour Mills Food Industry Engineering & Consulting – Bakery Ingredient Solutions, Gatzelakis K. & Sons SA, Giatsis Pack SA, KARDASIS M. & E. LTD, Lappas J. Ltd, SUGART Cake Decoration, Technomix Roumtsios N Stavridou G O.E. και Timiplast Industrial & Commercial SA.
Στην IBA 2018 συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.373 εκθέτες και 76.800 επαγγελματίες επισκέπτες από 164 χώρες.

Η έκθεση IBA, η οποία διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της βιομηχανίας αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων από μηχανήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, αλλά και υπηρεσίες, logistics, συσκευασία, καθαρισμό, συντήρηση, καθώς και νέες τεχνολογίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η επόμενη έκθεση θα λάβει χώρα από τις 23 έως τις 28 Οκτωβρίου 2021.

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

The post Μόναχο: Ρεκόρ ελληνικής συμμετοχής με 11 επιχειρήσεις στη Διεθνή Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής IBA 2018 appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..