Δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες θα «εμπλακούν» στην χρηματοδότηση–δανειοδότηση των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

-Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) θα συνεισφέρει το 33,33% των πόρων και ο πιστωτικός φορέας το υπόλοιπο 66,67%.!
-Η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μια ειδική online πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί, από την οποία θα μπορεί κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή  του στο πρόγραμμα!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες θα «εμπλακούν» στην χρηματοδότηση–δανειοδότηση των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον (Εξοικονομώ ΙΙ), καθώς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) αποδέχθηκε την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, στην βάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που διεξήγαγε.
Ήδη, μάλιστα, ενημέρωσε με επιστολή του τους επιλεχθέντες φορείς, προκειμένου να προσέλθουν για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων συνεργασίας.

Ποιές τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Αν και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν εναι απαραίτητη η λήψη δανείου, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο, η συμμετοχή των τραπεζών είναι επιβεβλημένη, αφού το πρόγραμμα προβλέπει την σύσταση συνεπενδυτικών ταμείων, που θα παρέχουν δάνεια σε όσους δικαιούχους τα αιτηθούν. Στο πλαίσιο των συνεπενδυτικών ταμείων, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει το 33,33% των πόρων και ο πιστωτικός φορέας το υπόλοιπο 66,67%.
Πλέον, με την αναμενόμενη εντός των επομένων ημερών υπογραφή των συμβάσεων, πραγματοποιείται ακόμη να βήμα για την ενεργοποίηση του προγράμματος. Τα επόμενα βήματα, είναι η διαμόρφωση του τελικού οδηγού εφαρμογής και η έγκριση των Τεχνικνών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Οι τράπεζες, που θα συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ», είναι οι εξής:
1. Alpha Bank 2. Τράπεζα Αττικής 3. Eurobank Ergasias
4. Εθνική Τράπεζα 5. Τράπεζα Πειραιώς 6.Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 9. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την επιλογή των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση!

Υπενθυμίζουμε, ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο συνολικό ποσό τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μια ειδική online πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Από την ίδια πλατφόρμα θα μπορεί, επίσης, στην πορεία κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή  του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επιλέξει στην συνέχεια, αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.
Ωστόσο, πριν από την online διαδικασία, θα πρέπει να προηγηθεί η επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την επιλογή των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

Στην περίπτωση, που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, ο δικαιούχος, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου, ενώ το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ!

Στην συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκεφθεί την πύλη για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα παραπάνω δεδομένα, τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων, όπως και τα οικονομικά του στοιχεία.
Για την συμπλήρωση της φόρμας μπορεί να χρησιμοποιεί και σύμβουλο έργων.
Αν γίνει δεκτή η ένταξή του, τότε θα δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης και στην περίπτωση, που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ, που θα αποδεικνύει, πως επιτεύχθηκε ο στόχο, εφ’όσον, βέβαια, ολοκληρωθεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος
Τονίζεται, ότι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων. 2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης. 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. 4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης. 5. Αναβάθμιση του συστήματος  παροχής ζεστού νερού

The post Δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες θα «εμπλακούν» στην χρηματοδότηση–δανειοδότηση των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ