Τα ποσά των συντάξεων χηρείας, που ισχύουν, πλέον, στην Ελλάδα

-Την χορήγηση προσωρινής μηνιαίας «εθνικής σύνταξης», ύψους 345 ευρώ δικαιούνται ολοι όσοι έχουν κάνει αίτηση για την λήψη σύνταξης χηρείας, για θανάτους, που υπήρξαν μετά την 12/5/2016!
Ειδική εγκύκλιο, με την οποία προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής μηνιαίας «εθνικής σύνταξης», ύψους 345 ευρώ σε όσους έχουν κάνει αίτηση για την λήψη σύνταξης χηρείας, για θανάτους που υπήρξαν μετά την 12/5/2016, εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αυτή προβλέπει, πως για την χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη, ισχύουν τα ακόλουθα :
1. Στις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου), και μέχρι να εκδοθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ή η προσωρινή σύνταξη), χορηγείται μηνιαίως ποσό ίσο με αυτό, που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης (σ.σ. 345 ευρώ).

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, που έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, θα μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα, ή κατά 6% για κάθε έτος, που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

2.Στην περίπτωση, ωστόσο, που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη, λόγω γήρατος, χορηγείται το ως άνω ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την μείωση του 1/200 για κάθε μήνα, που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή 6% για κάθε έτος).oga
Ανάλογα εφαρμόζεται ο παραπάνω κανόνας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες, λόγω του ποσοστού αναπηρίας, δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφ’ όσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.

Παραδείγματα για συντάξεις λόγω θανάτου, που δικαιούνται τα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειας των θανόντων

α. Για συνταξιούχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος, με μειωμένη κατά 30% σύνταξη, λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6-(345,6Χ30%)= 241,92 ευρώ
β. Για συνταξιούχο, λόγω αναπηρίας, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ποσοστό αναπηρίας 80%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι 345,6 ευρώ
γ. Για συνταξιούχο, λόγω αναπηρίας, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ποσοστό αναπηρίας 70%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω: 345,6 Χ 75%=259,2 ευρώ.
δ. Για συνταξιούχο αναπηρίας του ΟΑΕΕ, με ποσοστό αναπηρίας 67%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι: 345,6 ευρώ.
3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τον ΟΓΑ, για τον οποίο το άρθρο 12 του Νόμου 4387/2016 εφαρμόζεται κατά τα διαλαμβανόμενα σε σχετικό έγγραφο προς τον Οργανισμό.

Τι ισχύει για τις συντάξεις χηρείας του ΟΓΑ

Επίσης με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ορίζεται, ότι οι διατάξεις για την χορήγηση συντάξεων χηρείας έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ.
Συνεπώς για θανάτους από 13/5/2016 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου, σχετικά με τους όρους χορήγησης της σύνταξης λόγω θανάτου, και σχετικά με τα δικαιοδόχα πρόσωπα, το δικαιούμενο ποσοστό, την λήξη του δικαιώματος καθώς και τον περιορισμό του καταβαλλόμενου ποσού στον επιζώντα σύζυγο μετά την τριετία.
Εξυπακούεται, ότι τα δικαιοδόχα πρόσωπα θα λάβουν το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου, που προκύπτει σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, υπολογιζόμενο επί του ποσού της σύνταξης, που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως ισχύουν στον ΟΓΑ έως 31/12/2016.

The post Τα ποσά των συντάξεων χηρείας, που ισχύουν, πλέον, στην Ελλάδα appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ