Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα: “Να συνεχισθεί η έρευνα για τα γενεσιουργά αίτια της κρίσεως χρέους στην Ελλάδα”!

Να καταλογισθούν οι ευθύνες για τις καταστροφικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας και να επικυρωθούν οι Βασικές Αρχές της Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους του Ο.Η.Ε. και οι Αρχές του Κρατικού Δανεισμού της UNCTAD”.
-Οι συνταρακτικές αλήθειες για το ελληνικό χρέος και την “βοήθεια” των Ευρωπαίων, που αποκάλυψε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Να συνεχίσει την έρευνα για τα γενεσιουργά αίτια της κρίσεως χρέους, αξιοποιώντας το έργο, που άρχισε η “Διεθνής Επιτροπή της Αλήθειας για το Χρέος”, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δικαστική και διοικητική λογοδοσία των κυβερνητικών αξιωματούχων και των ηγετικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα, καλεί την ελληνική Κυβέρνηση η Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα, η οποία, όμως, δεν είδε το φως της δημοσιότητας.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε, ωστόσο, πως η Κυβέρνηση έχει καταργήσει την “Διεθνή Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος”. Δυστυχώς, μάλιστα, την σημαντική πρώτη Έκθεσή της Επιτροπής αυτής, που είναι συντριπτική και για το ΔΝΤ, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνον την άφησε αναξιοποίητη, αλλά την εξαφάνισε εντελώς!

“Οι καταστροφικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το έργο κάποιου αόρατου χεριού, για το οποίο δεν ευθύνονται, ούτε κράτη, ούτε διεθνείς, δημόσιοι, ή ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εντός και εκτός της Ελλάδος”

Στις εισηγήσεις της προς τους δανειστές, η Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα, τους καλεί να ελαφρύνουν το χρέος, για την ώθηση κοινωνικά επωφελούς ανάπτυξης με πρόγραμμα επενδύσεων και να βοηθήσουν την Ελλάδα να κλείσει το κενό στο δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας. Τονίζει, ακόμη, ότι οι καταστροφικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα «δεν είναι το έργο κάποιου αόρατου χεριού, για το οποίο δεν ευθύνονται, ούτε κράτη, ούτε διεθνείς, δημόσιοι, ή ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εντός και εκτός της Ελλάδος».
Αποφαίνεται, επίσης, πως η ανευθυνότητα δανειζομένων και δανειστών συνέβαλε σημαντικά στην ελληνική οικονομική κρίση και ότι τα μέτρα λιτότητας εμβάθυναν την κρίση και με την μείωση των δαπανών δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας υπέσκαψαν τα αντίστοιχα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να επικυρώσει τις Βασικές Αρχές της Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους του Ο.Η.Ε. και τις Αρχές του Κρατικού Δανεισμού της UNCTAD

Η διατύπωση της σχετικής υπόδειξης για την συνέχιση του έργου διερεύνησης των ευθυνών, υπολαμβάνει ως δεδομένη την ύπαρξη ευθυνών κυβερνητικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων για την κρίση του χρέους της χώρας μας. Και η κυβερνητική προσπάθεια εξαφάνισης της Επιτροπής της Αλήθειας αποκαλύπτει το ενδιαφέρον συγκάλυψης αυτών των ευθυνών από την παρούσα Κυβέρνηση, η οποία συνέστησε –με δεκαπεντάμηνη καθυστέρηση- εξεταστική επιτροπή για άλλα σκάνδαλα, οπωσδήποτε ελαφρότερα από την εξαθλίωση και την υποδούλωση του έθνους.
Η Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. καλεί, επίσης, την Κυβέρνηση να επικυρώσει τις Βασικές Αρχές της Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους του Ο.Η.Ε. και τις Αρχές Κρατικού Δανεισμού της UNCTAD.

Η 45σέλιδη Έκθεση αναπτύσσει τις διαπιστώσεις του απεσταλμένου στην Ελλαδα Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και επισημαίνει τα κατοχυρωμένα στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών δικαιώματα των Ελλήνων, για τα οποία ελάχιστα γνωρίζουν και μαθαίνουν οι πολίτες στην χώρα μας

Η Έκθεση αυτή, που είναι ένα κείμενο 45 σελίδων και 11.000 λέξεων, αναπτύσσει τις διαπιστώσεις του απεσταλμένου -κατά τον περασμένο Δεκέμβριο- από το Συμβούλιο του ΟΗΕ Εμπειρογνώμονα, από τις ενημερωτικές συναντήσεις του με Υπουργούς, κρατικούς παράγοντες, Ανεξάρτητες Αρχές, και εκπροσώπους συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων και καταλήγει με συμπεράσματα και εισηγήσεις «προς την Κυβέρνηση της Ελλάδος και τους Διεθνείς Δανειστές της».
Αναφέρεται σε ανθρώπινα δικαιώματα, κατοχυρωμένα στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τα οποία ελάχιστα γνωρίζουν και μαθαίνουν οι΄Ελληνες πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους, ούτε καν υποπτεύονται, ότι τους αφορούν, τους ανήκουν και μπορούν να τα διεκδικήσουν!

“Επισημαίνονται βαρύτατες συνέπειες των δραστικών «μεταρρυθμίσεων» για την οικονομία, και διαπιστώνεται, ότι οι διαδεδομένες ελπίδες για ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη φαίνονται ελάχιστες και, πιθανόν, ουτοπικές”!

Στα συμπεράσματα, -μετά την «έκφραση λύπης», γιατί δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά εκ προοιμίου μελέτη των συνεπειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των τριών οικονομικών προγραμμάτων-, προχωρεί σε μια λιτή, αλλά συντριπτική καταγραφή των δεδομένων εξαθλίωσης του πληθυσμού, το ένα δέκατο του οποίου έχει περιέλθει σε κατάσταση «έσχατης φτώχειας» και στέρησης των «απολύτως ουσιωδών ελάχιστων επιπέδων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, τα οποία τα Κράτη οφείλουν να προστατεύουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».
Επισημαίνει τις βαρύτατες συνέπειες των δραστικών «μεταρρυθμίσεων» για την οικονομία, και σημειώνει, ότι οι διαδεδομένες ελπίδες για ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη φαίνονται ελάχιστες και πιθανόν ν’ αποδειχθούν ουτοπικές.

Τι καλούνται να πράξουν οι δανειστές, με βάση τις εισηγήσεις της Έκθεσης

Στις εισηγήσεις προς τους δανειστές, η Έκθεση, εκτός της ελάφρυνσης του χρέους, που αναφέρθηκε παρά πάνω, τους καλεί: α) Να διατυπώσουν οδηγίες για την πλήρη εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων και συνεπειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προγραμμάτων προσαρμογής, που χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και το ESM. β) Να υπολογίσουν το σύνολο των απαιτουμένων πόρων για την κοινωνική προστασία και την βιωσιμότητα του χρέους. γ) Να εξασφαλίσουν την συνοχή στις πολιτικές της
Ε.Ε. απέναντι στην κρίση, ώστε να περιλαμβάνουν την μείωση της ανεργίας, της φτώχειας και της προσβασιμότητας στην δημόσια υγεία, ως μετρήσιμους στόχους του προγράμματος προσαρμογής και να αναφέρουν περιοδικά την πρόοδο. δ) Να αυξήσουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης της Ελλάδας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για κοινωνικά και μέτρα απασχόλησης εντός της χώρας. ε) Να χαλαρώσουν τις περικοπές δαπανών του ελληνικού προϋπολογισμού, βοηθώντας την χώρα να ανταποκριθεί στην προσφυγική κρίση. στ) Να της παράσχουν ανθρώπινη, τεχνική και οικονομική ενίσχυση για την εξασφάλιση επαρκούς ιατρικής περίθαλψης, διατροφής και στέγασης των προσφύγων.

“Να αναβληθεί η περικοπή δαπανών κοινωνικής περίθαλψης, που προβλέπει το τελευταίο Μνημόνιο, μέχρις ότου υπάρξει μείωση της ανεργίας, της φτώχειας και της σοβαρής στέρησης υλικών αγαθών”

Στις εισηγήσεις του προς την Κυβέρνηση και τους Δανειστές, ο ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα, συνιστά, μεταξύ άλλων:
-Μια διεξοδική εκτίμηση των συνεπειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής, σε συνεργασία με όλους τους θιγομένους, συμπεριλαμβανομένων της εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ανεξάρτητης Αρχής και εκπροσώπων της κοινωνίας.
-Την αναβολή της περικοπής δαπανών κοινωνικής περίθαλψης, που προβλέπει το τελευταίο Μνημόνιο, μέχρις ότου υπάρξει μείωση της ανεργίας, της φτώχειας και της σοβαρής στέρησης υλικών αγαθών, που θα καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή μέτρων οικονομίας, χωρίς να υποσκάψουν βασικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

“Να γίνει μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και του Συνταξιοδοτικού συστήματος, που να προστατεύει τα βασικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα”

Στην ελληνική Κυβέρνηση, ξεχωριστά, εισηγείται:
-Να εξασφαλίσει την ελληνική ιδιοκτησία των μεταρρυθμιστικών μέτρων, με ακρόαση του κοινού, δηλαδή με κοινωνικό διάλογο και με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με πλήρη σεβασμό στο δικαίωμα της συμμετοχής.
-Να προβεί σε μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, που να προστατεύει τα βασικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα κατά την Σύσταση 2012 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
-Να προβεί σε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που να το καθιστά οικονομικά βιώσιμο και να εξασφαλίζει τους ηλικιωμένους από την φτώχεια.
-Να μελετήσει την εισαγωγή βασικής σύνταξης για όλους, ανώτερης του κατωτέρου μισθού και χρηματοδοτούμενης από φόρο, στην οποία θα προστίθεται η αναλογική προς τις μισθοδοτικές κρατήσεις σύνταξη.
-Να προβεί: α) Σε άμεσο κλείσιμο του κενού προστασίας για τους σκληρότερα πληγέντες (περιθωριοποιημένους) πολίτες, β) στην επέκταση σε 24μηνο του δικαιώματος στο επίδομα ανεργίας, γ) στην εισαγωγή επιδόματος ενοικίου για οικογένειες ανεπαρκούς εισοδήματος και δ) στον μη αποκλεισμό υπερχρεωμένων πολιτών από την βασική κοινωνική ασφάλιση, και άλλα.

Οι συνταρακτικές αλήθειες για το ελληνικό χρέος και την “βοήθεια” των Ευρωπαίων, που αποκάλυψε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα!

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε τις συνταρακτικές αλήθειες για το ελληνικό χρέος και την “βοήθεια”, που μας έδωσαν οι Ευρωπαίοι, τις οποίες αποκάλυψε πριν μερικούς μήνες ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, που παραχώρησε στην “RaiNews24″.
Ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός αποκάλυψε σε αυτή την συνέντευξη, πως τα 220 δισεκατομμύρια από τα συνολικά 250 δισεκατομμύρια ευρώ της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, κατέληξαν απευθείας στις γερμανικές, τις γαλλικές και, σε μικρότερο ποσοστό, τις ιταλικές τράπεζες!
«Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι, όμως, για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις τράπεζες» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, εξηγώντας, πως έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά με εντελώς διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος.

“Από την φτωχή Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα, όπως την Γερμανία, μέσω της διαφοράς των επιτοκίων! Έτσι, η φτωχή χώρα γίνεται ολοένα και φτωχότερη, ενώ η πλούσια χώρα, πλουσιότερη”!

«Από μία φτωχή χώρα, όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα, όπως η Γερμανία, μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται ολοένα και φτωχότερη, ενώ η πλούσια χώρα, πλουσιότερη» δήλωσε ανοιχτά ο Ντ’ Αλέμα.
Το στέλεχος της ιταλικής κεντροαριστεράς υπογραμμίζει, επίσης, στην συνέντευξή του τα εξής: «Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται, ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων, αυτό δεν ισχύει! Όχι! Εμείς πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες!
Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια! Είναι χρήματα, που κάνουν έναν κύκλο, αλλά οι Έλληνες δεν οσφραίνονται ούτε καν την μυρωδιά τους»!

simaia1

Αρχική Σελίδα/Zur Startseite

The post Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα: “Να συνεχισθεί η έρευνα για τα γενεσιουργά αίτια της κρίσεως χρέους στην Ελλάδα”! appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ