Τον επαναπροσδορισμό των καταθέσεων, που αναμένεται να αποτελέσουν εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας των καταθέσεων ύψους έως 100.000 ευρώ από “κούρεμα”, προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών με το σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων»

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Επαναπροσδορισμός των καταθέσεων, που αναμένεται να αποτελέσουν εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας των καταθέσεων ύψους έως 100.000 ευρώ, από ενδεχόμενο “κούρεμα”, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων».
Αξίζει να τονιστεί, πως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι τροποποιήσεις του νομοσχεδίου κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Βουλή.
Επισημαίνεται, ότι το εν λόγω νομοσχέδιο ορίζει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ως αποκλειστικό φορέα, που θα εγγυάται τις καταθέσεις, αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σχέδιο αυτό προστατεύσει τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ, αλλά με κάποιες εξαιρέσεις.

Ποιές καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ εξαιρούνται από την προστασία του νόμου

Οι καταθέσεις, οι οποίες εξαιρούνται από την προστασία και παράλληλα την εγγύηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, είναι οι εξής:
Οι καταθέσεις, οι οποίες αφορούν τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά επίσης και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ, οι καταθέσεις των δημοσίων Αρχών, οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εμπίπτουν σ’έναν, ίδιο λογαριασμό, τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι καταθέσεις από συναλλαγές, για τις οποίες ήδη έχει γίνει έκδοση καταδικαστικής απόφασης,xrimata
οι καταθέσεις, που αφορούν χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες αφορούν τον ίδιο λογαριασμό, οι καταθέσεις των οργανισμών των συλλογικών επενδύσεων, οι καταθέσεις, που αφορούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και οι καταθέσεις, στις οποίες δεν έχει γίνει επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχους τους.

Αρχική Σελίδα/Zur Startseite

The post Τον επαναπροσδορισμό των καταθέσεων, που αναμένεται να αποτελέσουν εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας των καταθέσεων ύψους έως 100.000 ευρώ από “κούρεμα”, προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών με το σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων» appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ